اعطای یک میلیارد لیر تسهیلات پیش پرداخت به مؤسسه تجارت سوریه

دمشق – سانا

شورای وزیران کشورمان دیروز با برگزاری جلسه ای به ریاست مهندس عماد خمیس نخست وزیر با اعطای تسهیلات پیش پرداخت یک میلیارد لیر به مؤسسه تجارت سوریه جهت خرید روغن زیتون از کشاورزان و فروش مستقیم آن با قیمت های مناسبی و به شکل اقساط برای کارمندان دولتی موافقت کرد.

شورای وزیران همچنین با اعطای تسهیلات پیش پرداخت بالغ بر 22 میلیارد و 424 میلیون لیر به مؤسسه عمومی بیمه و بازنشستگان موافقت نمود.

طرح استفاده از سامانه جی بی اس جهت کنترل توزیع فرآوردهای نفتی و جلوگیری از قاچاق آن نیز در اجلاس شورای وزیران کشورمان به تصویب رسید.

پیش نویس قانون حمایت از کودکان پیشنهادی وزارت امور اجتماعی و کار در این اجلاس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر نفت و منابع معدنی کشورمان پس از این اجلاس به خبرنگاران گفت: 224 هزار خودروی سوخت رسان از سامانه جی بی اس بهره برداری خواهند شد.

غیاث جاویش