(تصاویر) حال و هوای حماه در باران امروز

از صبح امروز تاکنون هوای حماه شاهد بارش باران  است.