افزایش قیمت نفت

لندن-سانا

آمار‌های صنعتی نشان می‌دهد ذخایر نفت خام آمریکا بیش از حد انتظار کاهش داشته که باعث افزایش قیمت نفت شد.

رویترز نوشت: قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 7ر0 درصد افزایش به 26ر61 دلار  رسید.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم امروز 38 سنت معادل 7ر0 درصد رشد داشت و به 48ر56 دلار رسید.