سید حسن نصرالله: مقاومت لبنان در اوج قدرت قرار دارد

بیروت-سانا

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: مقاومت لبنان در اوج قدرت قرار دارد و به عنوان بخشی از محور مقاومت در منطقه است.

وی افزود: دشمن اشتباه می کند در فهم مقاومت که در راه دفاع از مقدسات و مظلومان بود.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت روز شهید تصریح کرد امروز مقاومت در اوج قدرت و حضور و اهمیت خود به عنوان بخشی از محور مقاومت در منطقه است.‎

سید حسن نصرالله افزود:  از نظر ترامپ فقط نفت ارزش دارد و آدم ها ارزشی ندارند و حتی اگر دوستش باشند، در هر لحظه ممکن است او را به حال خود رها کند ‎.