دانشگاه دمشق : امتحانات روز دو شنبه در همه دانشکده ها دمشق و استان های درعا و سویداء و قنیطره به وقت دیگر موکول کرد

دمشق – سانا

دانشگاه دمشق اعلام کرد که امتحان های روز دو شنبه در همه دانشکده ها دمشق و استان های درعا و سویداء و قنیطره به وقت دیگر موکول شد.