معاونت پلیس راه : بزرگراه فردوگاه دمشق باز است

دمشق – سانا

معاونت پلیس راه اعلام کرد که بزرگراه فردوگاه دمشق باز است ووضعیتش خوب است .

 اما تردد در بزکراه دمشق حمص و بزرگراه دمشق بیروت به دلیل برف سخت است .

شاهد أيضاً

حومه لاذقیه.. بارش برف در صلنفه

حومه لاذقیه.. بارش برف در صلنفه