کشف و ضبط تسلیحات و مهمات از جمله موشک های “تاو” به جا مانده از تروریست‌ها در حومه های دمشق و درعا و حماه 

استان ها-سانا

در ادامه پاکسازی تعدادی از روستاها و مناطقی که از لوث تروریسم آزاده شد، مقامات ذیربط مقادیر زیادى از سلاح ومهمات از جمله موشک های “تاو” و مواد سمی ساخت آمریکا به جا مانده از تروریست ها در حومه های دمشق و درعا و حماه را کشف و ضبط کردند.

یک منبع به خبرنگار سانا گفت: در ادامه پاکسازی تعدادی از روستاها و مناطقی که از لوث تروریسم آزاده شده است؛ مقادیر زیادی از سلاح و مهمات از جمله موشک های تاو و مواد سمی ساخت آمریکا به جا مانده از تروریست ها در حومه های دمشق و درعا و حماه کشف و ضبط شد.

مقامات ذیربط  با همکاری با اهالی مقادیر زیادى از سلاح ومهمات از جمله موشک های “تاو” و مواد سمی ساخت آمریکا به جا مانده از تروریست ها در حومه های دمشق و درعا و حماه را کشف و ضبط کردند.

یک منبع به خبرنگار سانا گزارش داد که تجهیزات ضبط شده شامل تفنگ اتوماتیک آمریکایی انواع مختلفی از موشک ها از جمله موشک “تاو” ساخت آمریکا، موشک ضد خودروهای زرهی، خمپاره ها و تسلیحات گوناگون از جمله نارنجک ها و مین ها است.

نور جریش