تاکید وزیران کشورهای ضامن روند آستانه بر پایبندی خود به حاکمیت ملی و وحدت ارضی سوریه و مبارزه با تروریسم

ژنو – سانا

وزیران کشورهای ضامن روند آستانه مجددا بر پایبندی خود به حاکمیت ملی و وحدت ارضی سوریه و ادامه به مبارزه با تروریسم در آن تاکید کردند.

وزیران کشورهای ضامن روند آستانه با صدور یک بیانیه مشترک اعلام کردند: سه کشور بر وحدت اراضی سوریه و ادامه به مبارزه با تروریسم در آن تا از بین بردن کامل ان پایبند و با هرگونه دیکته های جدایی طلب که به وحدت اراضی سوریه خدشه می کند مخالف هستند.

وزیران کشورهای ضامن روند آستانه نیز از آغاز به کار کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو استقبال و تاکید کردند که کار این کمیته باید به دور از هرگونه دخالت خارجی یا زمان بندی مشخص انجام شود.

آنان نیز حمایت کامل خود ازتلاش های فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به سوریه را اعلام کردند.

وزیران کشورهای ضامن روند آستانه تاکید کردند: آغاز به کار کمیته بررسی قانون اساسی نشانگر این است که هیچ حل نظامی برای بحران سوریه وجود ندارد.

آنان بر پایبندی خود به راه حل سیاسی  بحران تاکید کردند.

وزیران کشورهای ضامن روند آستانه خواستار افزایش کمک ها به همه سوری ها بدون هرگونه پیش شرط و کمک به روند بازگشت آوراگان به کشورشان درپرتو فراهم کردن شرایط بازگشت آنان توسط دولت سوریه شدند.

غیاث