سری های جدیدی از ارتش برای تقویت استقرار در منطقه الجزیره سوریه وارد حومه های رقه و حسکه