بیمارستان عمومی اطفال در طرطوس را با هزینه یک میلیارد و دویست میلیون لیر افتتاح شد

طرطوس – سانا

با حمایت رئیس جمهور دکتر بشار اسد، مهندس عماد خمیس نخست وزیر کشورمان امروز بیمارستان عمومی اطفال در طرطوس را با هزینه یک میلیارد و دویست میلیون لیر افتتاح کرد.

این بیمارستان با 100 تخت بیمارستانی در فضایی به مساحت 6 هزار مترمربع در شش طبقه با هزینه دو میلیارد و دویست میلیون لیر افتتاح شده است.

مهندس عماد خمیس شرحی در مورد فعالیت بیمارستان استماع کرد

نخست وزیر سوریه گفت: ایجاد این بیمارستان در سال های جنگ نشانگر اراده ملت سوریه است