بازگشت هزار ها شهروند سوری به روستاها و شهرک های خود در حومه شمالی حماه و حومه جنوبی ادلب

حماة-سانا

شمار زیادی از آوارگان سوری به شهرک ها و روستاهای خود در حومه شمالی حماه و حومه جنوبی ادلب بازگشتند.

خبرنگار سانا در حماه گزارش داد که هزارها شهروند از طریق گذرگاه صوان وارد شهرک ها و روستاهای آزاد شده  خود شدند.

بازگشت کنندگان شادمانی خود را از بازگشت آنان به خانه های خود پس از آزادسازی مناطقشان از لوث تروریسم توسط ارتش ابراز و از فداکاری های ارتش مان قدردانی کردند.

آنان گفتند: اطمینان داریم که ارتش عربی سوریه سرزمین های ما را از لوث تروریسم آزاد می کند.

کارگاه های فنی در استان حماه فعالسازی مجدد خدمات عمده ای در آن مناطق شروع کردند.