زنگ آغاز سال تحصیلی در مدارس سراسر کشور نواخته شد

استان های -سانا 

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور ۳ میلیون و ۶ هزار دانش آموزش در مقاطع مختلف سه گانه (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه)  در ۱7 هزار و ۷۹۱ مدرسه در  درسراسر استان ها نواخته شد

وزارت تربیت اعلام کرده است که سال تحصیلی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ میلادی به خاطر همزمانی با آغاز سال هجری قمری ۱۴۴۱ یک روز دیرتر آغاز شد.