هیئتی سوری از مقیمان خارج در نمایشگاه بین المللی دمشق: تمایل داریم محصولات سوریه به بازارهای اروپایی راه پیدا کند

دمشق-سانا

عضو هیئت اتحادیه ملی مقیمان خارج سوریه در اورپا گفت که نمایشگاه بین المللی دمشق در حال توسعه وارتقای دائم هست وتعداد شرکت های شرکت کننده در این نمایشگاه به طور چشمگیری در قیاس به دورهای قبلی افزایش یافت.

وی به خبرنگاران اظهار امیداوری کرد که روند تولید در سوریه قوت بگیرد تا مقیمان خارج بتوانند قراردادها منعقد ومحصولات کشورشان را به بازارهای اروپا منتقل کنند. وی گفت: در نمایشگاه امشال فرصت های برای سرمایه گذاری فراهم است ونیز فرصت هست تا یک محیط کار خوب برای شرکت های متمایل به انجام تبادل تجاری با سوریه ایجاد شود.

معن جببری عضو هیئت استکهلم ومدیرعامل یکی از شرکت های سوئدی گفت: محصولات وتولیدات سوریه در بازارهای اروپا با داشتن کیفیت خوب معروف است ونیز برای محصولات دیگر کشورهای رقیبی سرسخت محسوب می شوند.

وی بیان داشت که تعداد مقمیمان خارج سوری وعراقی بسیار زیاد است وما به دنبال خرید محصولات سوریه بدون توجه به قیمت مثل روغن زیتون و زعتر یا آویشن هستیم.

شاهد أيضاً

وب سایت چک: نیروهای آمریکایی در سوریه برای تصرف سرزمین ها و ثروت های این کشور حضور دارند

پراگ-سانا وب سایت چکی «ATC24» تأکید کرد که حضور نیروهای اشغالگر آمریکا در سرزمین های …