کشف گور دسته جمعی در شهرک اللطامنه در حومه حماه

حماه – سانا

واحدی از ارتش عربی سوریه ، یک گور دسته جمعی با پیکر تعدادی از شهیدان نظامی در شهرک اللطامنه در حومه حماه را کشف کرده اند. این شهدا به گروه های تروریستی كشته شده بودند.

یک منبع میدانی به خبرنگار سانا اعلام کرد: واحدی از ارتش بنا بر اطلاعات مبنی بر وجود یک  گور دسته جمعی در المرمله در شهرک اللطامنه عازم این منطقه شد و یک گور دسته جمعی را در این منطقه کشف کردند.

این منبع افزود: تیم های متخصص پیکر 10 شهید را بیرون کشیدند و پیکرهای شهدا به بیمارستان را منتقل کرده اند.

شایان به ذکر است که در 23 ماه جاری واحدهای ارتش پس از تسلط بر خان شیخون کنترل شهرک های اللطامنه ، كفرزيتا ، لطمين ، مورك ، معركبه و اللحايا را بازپس گرفتند.