همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش کشورمان در روستای ام زیتون در حومه جنوبی شرقی ادلب