همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش کشورمان در روستاهای ام زیتون و عابدین در حومه جنوبی شرقی ادلب

حماه-سانا

دوربین سانا در استحکامات و مخفیگاه های تروریست ها در روستاهای ام زیتون و عابدین حومه جنوبی شرقی ادلب که توسط ارتش جمهوری عربی سوریه آزاد شده است.

تصاویری از روستای عابدین