نتایج دوره دوم امتحانات دیپلم اعلام شد

دمشق – سانا

وزارت آموزش و پرورش کشورمان از اعلام نتایج دوره دوم امتحانات دیپلم خبر و توضیح داد: 69503 دانشجو در رشته علمی و 26300 دانشجو در رشته ادبیات در امتحانات شرکت کردند که از میان آنان 61691 دانشجو در رشته علمی و 22176 دانشجو در رشته ادبیات موفق شدند.

نتایج دوره دوم امتحانات دیپلم هم اکنون بر روی سایت وزارت آموزش و پروش قابل مشاهده است.

http://www.moed.gov.sy/scientific/index.php