رئیس جمهوری عربی سوریه دکتر بشار اسد دستور تخصیص 50 در صد از مشاغل حکومتی برای خانواده های شهدا را صادر کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستور تخصیص 50 در صد از جاهای خالی را که باید توسط مقامات دولتی به وسیله مسابقات و آزمون ها به موجب قانون کار شماره 50 سال 2004 پر شوند، برای خانواده های شهدا صادر کرد.

شاهد أيضاً

دکتر بشار اسد دستور تشکیل مجتمع قضایی در منطقه شین را صادر کرد

دمشق – سانا دکتر «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه امروز دستور تشکیل مجتمع قضایی در منطقه …