وزارت گردشگری مجوز ساخت پروژه گردشگری در ام الزیتون در السویداء  را صادر می کند

السویداء -سانا

وزارت گردشگری کشورمان مجوز تاسیس پروژه گردشگری  در شهرک ام الزیتون واقع در السویداء را صادر کرد.

مدیر گردشگری در السویداء یعرب العربید به خبرنگار سانا گفت که این پروژه گردشگری متشکل از یک رستوران 3 ستاره و کافه تریا 2 ستاره و سالن بازی های داخلی و خارجی است

هزینه سرمایه گذاری این طرح بالغ يک میلیارد لیر سوریه برآورده شده است.

مدیر گردشگری در السویداء اشاره كرد :اين طرح ها به طور مستقيم 250 فرصت شغلی را ايجاد می كند.