بانک کشاورزی:  پرداخت یک میلیارد و800 میلیون لیر قیمت گندم تحویل شده توسط کشاورزان

دمشق-سانا

بانک تعاونی کشاورزی اعلام کرد که امروز یک میلیارد و800 میلیون لیر سوری قیمت گندم به کشاورزان بر اساس لیست های ارسال شده به شعبه های بانک، از شرکت حبوبات سوریه وشعبه های آن در استان ها، پرداخت کرد.

مدیر کل بانک کشاورزی ابراهیم زیدان در یک بیانیه به خبرنگار سانا یاد کرد که بانک وظیفه ای خود برای پرداخت سریع وبلا فاصله قیمت گندم تحویل شده توسط کشاورزان وحد اکثر طی 24 ساعت از دریافت لیست خرید حبوبات تحت مجازات شدید برای هرگونه تاخیر در پرداخت پول کشاورزان، ادامه می دهد

حسين

شاهد أيضاً

گفتگوهای سوریه و اندونزی در مورد تقویت روابط  تجاری دوجانبه بین دو کشور

جاکارتا -سانا کاردار سفارت سوریه در اندونزی عبد المنعم عنان با هیئت اتاق بازرگانی اندونزی …