شهرک های “بریدیج” و “کفرنبوده” در حومه شمالی حماه مورد حملات خمپاره ای قرار گرفت

حماه-سانا

گروه های تروریستی به حملات مسلحانه خود علیه مناطق مختلف کشور ادامه می دهند.

گروه های تروریستی شهرک های “بریدیج” و “کفرنبوده” در حومه شمالی حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار دادند.

در جریان این حملات  مناطق «بریدیج» و «کفرنبوده» واقع در حومه شمالی غربی حماه هدف قرار گرفتند.

عناصر تروریست با استفاده از خمپاره این مناطق را هدف قرار دادند.

این در حالیست که ارتش عربی سوریه به عملیات ضد تروریستی خود در مناطق مختلف این کشور ادامه می دهد.