پس از شکست تروریسم… سانا همراه مردان ارتش در قلعه المضیق والحمامیات

حماه-سانا

پس از چندین روز از پاکسازی قلعه المضیق ومنطقه الحمامیات از گروه های تروریستی که با موشک ها علیه مناطق مسکونی وامن تجاوز می کرد ، سانا همراه مردان ارتش جمهوری عربی سوریه  از منطقه بازدید کرد.

خبرنگار سانا یاد کرد که طی بازدید مقدار ویران وتعدادی بسیاری از کشته های تروریست ها وباقی مانده های خودورهای شان دیده می شود.

دوربین سانا تعداد زیادی از مخفیگاه های تروریست ها وتونل های را که از آن برای پنهانی از ضربات ارتش و آنباری مهمات واسلحه مستند کرد.

حسين

 

شاهد أيضاً

زخمی شدن یک شهروند بر اثر انفجار مین از بقایای تروریست های در سلمیه

حماه –سانا بر اثر انفجار یک مین به جا مانده از تروریست های در روستای …