یک سایت چکی: اعلامیه ترامپ در مورد جولان اشغالی یک نقض صریح قوانین بین المللی است

پراگ-سانا

سایت چکی “ایه نیوز” تاکید کرد که اعلامیه ترامپ در مورد جولان اشغالی یک نقض صریح قطعنامه های سازمان ملل و قوانین بین المللی شمرده می شود.

این سایت از خطر این اعلامیه نسبت به امنیت و برقراری ثبات در منطقه خاورمیانه و جهان هشدار داد.

این سایت نوشت: رژیم صهیونیستی به سیاست توسعه طلبی خود بدون توجه به قوانین بین المللی ادامه خواهد داد چون که آمریکا حامی آن است.

راما