پیش بینی تولید بیش از 188 هزار تن گندم و جو در حماه

حماه-سانا

اداره کشاورزی استان حماه اعلام کرد: بر اساس پیش بینی ها امسال بیش از 188 هزار تن گندم و جو از مزارع حماه در فصل زراعی جاری برداشت می شود.

مهندس عبد المنعم صباغ مدیر اداره کشاورزی حماه بیان کرد: 27053 هکتار از زمین های کشاورزی این استان، در فصل زراعی جاری زیرکشت گندم  رفته است و پیش بینی می شود که 72068 تن گندم از مزارع حماه در فصل زراعی جاری برداشت شود.

وی در ادامه گفت: 27053 هکتار از زمین های کشاورزی این استان، در فصل زراعی جاری زیرکشت جو رفته است و پیش بینی می شود که 115993  تن جو از مزارع حماه در فصل زراعی جاری برداشت شود.

راما