ادامه پاسخ های ارتش به تجاوزات تروریست ها در حومه شمالی حماه

حماه -سانا

یگان های ارتش عربی سوریه عملیات سهمگین و متمرکز به محاور تحرکات تروریست ها و مناطق انتشار آنها در حومه شمالی حماه انجام دادند.

خبرنگار سانا گزارش داد که صبح امروز یگان های ارتش مان در جریان ادامه پاسخ به تجاوزات تروریست ها، ضربات توپخانه ای به مخفیگاه آنها در اطراف شهرک اللطامنه در ریف شمالی حماه  وارد کردند.

خبرنگار افزود: این ضربات سهمگین منجر به انهدام تعدادی از مخفیگاه ها و مهمات و تسلیحات ترورست ها شد.

خبرنگار سانا گفت که یگان های ارتش تعدادی ازتروریست های “جبهه النصره” در اطراف روستای المصاصنه در ریف شمالی شرقی محرده را به هلاکت رسیدند.