پیش بینی تولید 200 هزار تن گندم در منطقه «الغاب»

حماه-سانا

اداره عمومی مدیریت و گسترش منطقه «الغاب» با صدور اطلاعیه  تولید 200 هزار تن گندم در فصل جاری را پیش بینی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در فصل جاری 54098 هکتار از اراضی منطقه «الغاب» به کشت گندم اختصاص پیدا کرده است.

مدیر کل اداره عمومی مدیریت و گسترش منطقه «الغاب» به خبرنگار سانا گفت: روند اجرای نقشه کشت گندم در فصل جاری خوب بود.

گفتنی است که، قرار است که بیش از 60134  هکتار از زمین های کشاورزی که تحت نظارت اداره عمومی مدیریت و گسترش منطقه «الغاب» کاشته می شود، زیرکشت گندم برود.

راما