ادامه بازسازی شبکه های برق رسانی در پالمیرا و حومه آن

حمص-سانا

متخصصان تعمير شركت برق رسانی حمص به بازسازی شبکه های برق رسانی در پالمیرا و حومه آن که به دلیل حملات گروه تروریستی”داعش” تخریب شده بود، ادامه می دهند.

مدیر عامل شركت برق رسانی حمص در مصاحبه با خبرنگار سانا اعلام کرد که این شرکت بازسازی خطوط پرفشار و فشار متوسط در منطقه التیفور را به اتمام رسانده است.

وی افزود: این وزارت برای بازسازی نیروگاه اصلی شهر پالمیرا که از اهمیت استراتیژیک در برق رسانی شهر السخنه برخوردار است، تلاش می کند.

وی توضیح داد: شرکت برق رسانی حمص 9 تراتسفورماتور تبدیل برق در داخل محله ها و اطراف شهر حمص را نصب کرد و به توسعه شبکه های برق رسانی ادامه می دهد.

غیاث جاویش