مردان ارتش در خط مقدم مبارزه با تروریسم در حومه شمالی غربی حماه هستند