18 شهید و 23 زخمی در حملات رژیم اشغالگر به غزه

قدس اشغالی – سانا

رژیم اشغالگر برای سومین روز به نوار غزه تجاوز می کند و تاکنون این تجاوز 18 شهید و 18 مجروح بر جای گذاشت.

خبرگزاری فلسطینی /وفا/ از شهادت دو جوان فلسطینی در بمباران مخیم البریج توسط جنگنده های رژیم اشغالگر خبر داد.

خبرگزاری / وفا/ ادامه داد: در بمباران مناطق مخیم البریج و المغازی و منطقه النصيرات والفالوجه و اطراف المیناء و الواحه و الشجاعیه و الفخاری  دو جوان فلسطینی شهید و هشت نفر دیگری زخمی شدند.

چهار فلسطینی از جمله یک زن باردار در حملات هوایی رژیم اشغالگر به محله الشجاعیه و منطقه السدره و شهرک بیت لاهیا در نوار و هفت فلسطینی در حملات هوایی رژیم اشغالگر به مخیم البریج و اطراف مدرسه آمریکایی و شهر رفح در نوار غزه به شهادت رسیدند.