انهدام مخفیگاه ها و سکوهای پرتاب راکت تروریست های”جبهه النصره” در حومه های حماه و ادلب

إدلب و حماه – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه به نقض توافق منطقه کاهش تنش توسط تروریست ها را واکنش نشان دادند و ضربات سهمگینی به کانون ها و مخفیگاه های تروریست های”جبهه النصره” در ریف حماه و ریف ادلب وارد کردند.

خبرنگار سانا در حماه در همین باره اعلام کرد: واحد های ارتش در پاسخ به حملات راکتی تروریست ها به روستاهای آمن در ریف شمالی، مخفیگاه ها و سکوهای پرتاب راکت تروریست های”جبهه النصره” در اللطامنه و الزکاه را منهدم کردند.

خبرنگار سانا توضیح داد: واحد های ارتش مواضع حضور گروه های تروریستی متعلق به گروه”جبهه النصره” در روستاهای الصهريه ، العمقيه، الحواش و القرقور را در هم کوبید.

خبرنگار سانا افزود: این حملات منجر به هلاکت و زخمی شدن تعدادی از تروریست ها و انهدام مخفیگاه های آنان شد.

خبرنگار سانا اعلام کرد: واحد های ارتش دامنه عملیات خود را در ریف جنوبی ادلب گسترش دادند و ضربات سهمگینی به خطوط امداد و مواضع تروریست های”جبهه النصره” در شهرک های الفطیره و احسم وارد کردند که منجر به انهدام استحکامات تروریست ها شد.