تهران  : جبران خلاء نفت ایران در بازارهای جهان به راحتی ممکن نیست

تهران –سانا

«حسین امیری خامکانی»عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای ایران با بیان این که جبران خلاء نفت ایران در بازار جهانی به راحتی ممکن نیست، گفت:مصرف کنندگان عمده نفت به دلیل احتمال ضرر و زیان هایی که در نبود نفت ایران برای آنها پیش خواهد آمد، بر ترامپ فشار وارد می کنند.

امیری خامکانی  به خبرگزاری ایرانا گفت : اگر چه افزایش قیمت ها، برای برخی شرکت های آمریکایی که تولید نفت شیل دارند، راضی کننده است، اما مصرف کنندگان از این وضعیت متضرر می شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران  ادامه داد: مصرف کنندگان عمده نفت به دلیل احتمال ضرر و زیان هایی که در نبود نفت ایران برای آنها پیش خواهد آمد .