امروز در تاریخ .. 3 مه ۲۰۰۱ : ایالات متحده برای اولین بار پس از تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرسی خود را در این سازمان از دست داد.

امروز در تاریخ  

۱۹۲۰ عراق تحت قیمومیت انگلستان اعلام شد

۲۰۰۱ – ایالات متحده برای اولین بار پس از تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرسی خود را در این سازمان از دست داد.

در همین روز به دنیا آمد:

۱۴۶۹ – نیکلا ماکیاولی، اندیشمند، سیاستمدار و نویسنده ایتالیایی.

در همین روز درگذشت:

۱۱۷۴ – ابن الدهان بغدادی، زبان‌شناس عراقی.

عید ها و مناسبت ها:

روز جهانی آزادی رسانه.