بازگشت برق به استان الحسکه

الحسکه – سانا

تیم های فنی شرکت توزیع برق با تعمیر نقص فنی که دیشب در خطوط انتقال برق 230 کیلو ولت آمپر در بین نیروگاه های برقی “تشرین” و “مبروکه” رخ داده بود، برق استان الحسکه را وصل کردند.

انور العکله مدیر شرکت برق الحسکه با اعلام خبر فوق افزود: با تلاش كاركنان شركت توزيع نيروی برق استان دیرالزور، برق به این استان بازگشت.