تاکید مجدد حمایت عراق و ایران از وحدت خاک سوریه و همکاری برای نابودی تروریسم

بغداد-سانا

«محمد جواد ظريف» وزیر امور خارجه ایران و « محمد علي الحكيم» وزیر امور خارجه عراق بار دیگر بر حمایت شان از وحدت خاک سوریه و ضرورت همکاری مشترک به منظور ریشه کن کردن تروریسم، تاکید کردند.

ظریف امروز در نشست مطبوعاتی با همتای عراقی خود در بغداد گفت: دو طرف اوضاع سوریه و ضرورت حفاظت از وحدت خاک این کشور و نابودی گروه تروریستی “داعش” را مورد بحث و بررسی قرار دادند.