دو کمیته هماهنگی روسی وسوری برای بازگشت آوارگان: اوضاع در اردوگاه رکبان فاجعه بار است وآمریکا باید نیروهای خود از تنف خارج کند

مسکو-سانا

دو کمیته هماهنگی روسی سوری برای بازگشت آوارگان سوری تاکید کردند: اوضاع غیر نظامیان بازداشت شده در اردوگاه رکبان واقع در منطقه تنف هنوز فاجعه بار است وآمریکا باید اقدامات جدی به منظور تفکیک اردوگاه وخاتمه دادن به اوضاع وخامت بار ساکنان آن وخارج کردن نیروهای خود از منطقه اتخاذ کنند

امروز دو کمیته بیانیهء صادر کردند در آن آمده است: گروه های تروریستی حمایت شده از سوی آمریکا از 1773روز گذشته هزاران غیر نظامی که تمایل به ترک اردوگاه رکبان واقع در منطقه تنف اشغال شده توسط نیروهای آمریکا را دارند بازداشت می کنند

در بیانیه آمده: اوضاع اردوگاه هنوز فاجعه انگیز تشخیص می شود وساکنان آن با تحمل سخت های زیاد تلاش می کنند تا زنده بمانند

نیروهای اشغالگر آمریکا هزاران غیر نظامی دستگیر می کنند وبا گروه های تروریستی که در اردوگاه رکبان حضور دارند هماهنگی دارند که به باجی خواهی واخاذی آوارگان را تهدید می کنند.در 

بیانیه نیز آمده است: سوریه با متحدان وسازمان های انسانی بین المللی هماهنگی لازم برای تامین ما یلزم برای داشتن یک زندگی کریمانه برای آوارگان انجام می دهد.

شاهد أيضاً

اتحادیه روزنامه نگاران گزارش آزادی رسانه ها برای سال 2022 را منتشر می کند

دمشق-سانا امروز اتحادیه روزنامه نگاران گزارش آزادی رسانه ها در سوریه برای سال 2022 را …