ارسال یک نانوایی سیار به روستای مظلوم در ريف شمالی شرقی دیر الزور

دير الزور – سانا

به منظور پاسخگویی به افزایش تقاضای نان در ریف شمالی شرقی دیر الزور، یک نانوایی سیار به روستای مظلوم ارسال شد.

مدیر شعبه نانوایی های دیر الزور به خبرنگار سانا گفت: به منظور تامین نان مورد نیاز اهالی روستاهای ریف شمالی شرقی دیر الزور یک نانوایی سیار از شهر دیر الزور به روستای مظلوم واقع در 15 کیلومتری شرق این شهر منتقل شده است.

وی افزود: این واحد تولید نان با ظرفیت تولیدی 3 هزار بسته نان در روز و نان مورد نیاز ساکنان روستاهای مظلوم، خشام و الطابيه را تامین می کند.

غیاث