حمله خمپاره‌ای گروه های تروریستی  به روستاهای “معان و المصاصنه در ریف شمالی حماه

حماه-سانا

گروهک های تروریستی امروز در نقض مجدد توافق منطقه کاهش تنش ، روستاهای معان و المصاصنه در شمال حماه را با خمپاره های منفجر هدف قرار دادند

خبرنگار سانا در حماه گفت که اقدامات تروریستیِ  در ریف شمالی حماه همچنان ادامه دارد.

وی افزود که گروه های تروریستی روستاهای معان و المصاصنه را هدف حمله خمپاره ای قرار دادند.

خبرنگار اشاره کرد که این حمله راکتی تروریست ها منجر به ورود آسیب های زیادی درخانه های شهروندان واملاک عمومی  شد.