تجاوز گروه های تروریستی علیه شهر الصفصافیه

حماه-سانا

گروه های تروریستی اقدام به نقض توافق منطقه کاهش تنش از طریق انجام حملات خمپاره ای به غیر نظامیان در منطقه الصفصافیه در ریف شمالی حماه کردند.

خبرنگار سانا در حماه گزارش داد که گروه های تروریست ها که حاضر در حومه “اللطامنه” به حدود 35 کیلو متر  شمالی غربی حماه چند خمپاره که در روستای الصفصافیه واقع در ریف غربی محرده را هدف قرار دادند.

خبرنگار اشاره کرد: این حملات منجر به ورود آسیب های مادی زیادی شد و هیچ گونه خسارت جانی در صفوف غیرنظامیان نداشته است.