ناکام ماندن تلاش های گروه های تروریستی برای نفوذ به سمت نقاط نظامی ارتش در ریف شمالی حماه

حماه-سانا

در راستای پاسخ به نقض های مکرر منطقه کاهش تنش از سوی تروریست ها و تلاش های آنها برای انجام حمله علیه نقاط امن در ریف شمالی حماه، ارتش عربی سوریه عملیات خود را ادامه داد.

در پی این عملیات تعدادی از تروریست ها کشته و زخمی شدند و مواضع، مهمات و تسلیحات آنها منهدم گردید.

خبرنگار سانا  در حماه از انهدام مخفیگاه های “حزب ترکستانی” در روستای «الحویز» در ریف شمالی حماه در پی ضربات سهمگین یکی از یگان های ارتش عربی سوریه گزارش داد.

خبرنگار سانا تاکید کرد که یگان های ارتش عربی سوریه تلاش های گروه های تروریستی را برای نفوذ از سمت روستاهای «قلعه المضیق»، «الشریعه» و «الجماسه» به سوی نقاط نظامی در ریف شمالی حماه ناکام گذاشتند.

راما