رئیس جمهوری دکتر بشار اسد با سید علی خامنه ای ورئیس جمهور حسن روحانی دیدار می کنند: روابط برادرانه راسخ بین دو ملت عامل اصلی مقاومت دو کشور در مقابل توطئه های کشورهای متخاصم بوده است

تهران-سانا

امروز رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد با رهبر انقلاب اسلامی در ایران آیت الله سید علی خامنه ای ملاقات کردند.

رئیس جمهوری کشورمان سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که طی چهل سال گذشته نماد تاسیس یک کشور قوی ونیرمند قادر به تحقق منافع وآرمان های ملت ومقابله با تمام اشکال دخالت های خارجی وصاحب مواضع اصولی در حمایت از مردم منطقه ومسایل عادل آن ها به رهبر انقلاب وملت دوست ایران را تبریک وتهنئت گفتند.

در جریان دیدار روابط برادرانه محکم دو کشور را مرور وبر اینکه این روابط عامل اصلی ایستادگی ومقاومت سوریه وایران در مقابله با دسایس کشورهای متخاصم که به دنبال تضعیف دو کشور وبی ثباتی کردن استقرار واشاعه بی نظمی در تمام منطقه را تاکید شده است.

به نوبت خود سید علی خامنه ای موفقیت های علیه تروریسم به رئیس جمهور وملت سوریه وارتش ونیروهای مسلح تبریگ گفت وافزود این پیروزی ها سیلی محکم به طرح غربی وآمریکایی در منطقه زده است ودر مرحله اتی شاید واگنشی از خود نشان دهند لذا باید احتیاط کامل داشت.

سید علی خامنه ای استمرار ایستادن کشورش در کنار سوریه تا دستیابی به بهبودی کامل ونابودی نهایی تروریسم تاکید کرد؛ وافزود: سوریه وایرانعمق راهبردی یکدیگر هستند.

در جریان دیدار به تحولات منطقه پرداخته شده است رئیس جمهور کشورمان اشاره کردند: تحقق منافع مردم منطقه مرتبط با توقف تبعیت دولت هایشان از اینکه مجری طرح های بعضی کشورهای غربی ودر راس آن ها آمریکا باشند وسیاست های منسجم ومتوازن مبنی بر محترم شمردن حاکمیت کشورها وعدم دخالت در امور آن دنبال کنند به خصوص اینکه تجربه ثابت کرده است که تبعیت وانقیاد واجرای دیکته های دیگران را نتایج بدتر می دهد تا کشور صاحب تصمیمات خود باشد

دو طرف تاکید کردند که سیاست افزایش تنش وتلاش برای اشاعه بی نظمی که توسط بعضی کشورهای غربی دنبال می شود علی الخصوص علیه سوریه وایران به اهداف خود نخواهد رسید ودو کشور از دفاع از منافع ومصالح مردم خود وحمایت از مسایل منطقه وحقوق عادل آن کوتاه نخواهند آمد.

از منافع ومصالح مردم خود وحمایت از مسایل منطقه وحقوق عادل آن کوتاه نخواهند آمد.

رئیس جمهور روحانی: موفقیت سوریه موفقیت برای ایران وتمام جهان اسلام محسوب می گردد

رئیس جمهور کشورمان با سید حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار از سطح راهبردی روابط دو کشور در تمام زمینه ها ابراز خرسندی کردند

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوریه در جنگ به رهبردی وملت ایران تبریگ گفتند.

رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی تاکید کرد: مسئله ایستادن مردم ایران در کنار سوریه مسئله اصولی وبرای حمایت از حقانیت که ضد تروریسم مقاومت کند بوده است.ی وی گفت: موفقیت سوریه موفقیت برای ایران وتمام جهان اسلام شمرده می شود.

روحانی اشاره کرد :جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه علیه تروریسم در سوریه همواره در کنار مردم و دولت این کشور ایستاد و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نکرده است.

در جریان دیدار به تلاش های مبذول شده در چارچوب آستانه به هدف خاتمه دادن به جنگ علیه سوریه واجلاس اخیر سوچی که بین سه کشور ضامن به هدف ایجاد راه های حل موجب حفاظت از تمامیت ارضی واستقلال وحاکمیت سوریه ونابودی کامل تروریسم منعقد شده بود پرداخته شده است.

روسای جمهوری دو کشور بر تداوم روند هماهنگی وهمکاری بین دو طرف در تمام سطوح که به منفعت دو ملت دوست است اتفاق نظر داشتند.

رئیس جمهور کشورمان امروز طی یک سفر کاری وارد تهران شده بودند.

ت.م

شاهد أيضاً

قتل عام جدید اشغالگر در جنین

قدس اشغالی- سانا 9 شهید فلسطینی و ده ها مجروح قربانی قتل عام رژیم صهیونیستی …