32 سال از بازداشت قدیمی ترین اسیر سوری در زندان های رژیم اشغالگر گذشت

القنيطره – سانا

صدقی المقت قدیمی ترین اسیر سوری پس از آنکه بیست و هفت سال از عمرش را در زندان های رژیم صهیونیستی سپری کرده بود، امروز 5 سال از بازداشت دوباره اش در زندان های رژیم اشغالگر گذشت.

المقت كه بيش از بیست و هفت سال را بدون هیچ دلیل قانونی یا اخلاقی در زندان های رژیم صهیونیستی گذرانده بود، دوباره در سال 2015 توسط نیروهای رژیم صهیونیستی بازداشت شد و این بار به 14 سال حبس محکوم شد.

نیروهای اشغالگر پس از آنکه صدقی المقت را در سال 2012 آزاد کردند، در 25 فوریه 2015 پس از رسوایی حمایت مالی رژیم صهیونیستی از گروه های تروریستی در سوریه دوباره او را بازداشت کردند.

شایان به ذکر است که رژیم صهیونیستی در آگوست سال 2012 و پس از 27 سال اسارت، صدقی المقت را آزاد کرده بود، اما در 25 فوریه سال 2015 این رژیم بدون هیچ دلیلی به منزل وی یورش برد و پس از تخریب و غارت منزل و مصادره اموال خانواده اش، اقدام به بازداشت مجدد وی کرد.