تروریست ها با شلیک هفت خمپاره اقدام به نقض توافق منطقه کاهش تنش کردند

حماه – سانا

گروه های تروریستی باردیگر به روستاهای امن در ریف شمالی و غربی حماه تجاوز و با تعدادی از خمپاره ها شهر سلحب را هدف قرار دادند.

خبرنگار سانا در حماه اعلام کرد: گروه های تروریستی حاضر در ریف شمالی 7 خمپاره به محله های مسکونی شهر سلحب شلیک کردند که درپی آن خسارات مادی به املاک و منازل شهروندان وارد شد.

خبرنگار سانا ادامه داد: تجاوز تروریست ها تلفات جانی درپی نداشت.

خبرنگار سانا گفت: واحد های ارتش عربی سوریه درپاسخ به تجاوزات تروریست ها راکت اندازها و مخفیگاه ها و استحکامات تروریست ها در اللطامنه را منهدم کردند.

گروه های تروریستی حاضر در شهرک اللطامنه دیروز با شلیک چند خمپاره به شهرک زلين در شرق محرده در ریف شمالی غربی حماه تجاوز کردند.