عمر البشیر عوض بن عوف را به عنوان معاون اول رئیس جمهور سودان را منصوب کرد

خارطوم – سانا

عمر البشیر رئیس جمهور سودان عوض محمد أحمد بن عوف را به عنوان معاون اول رئیس جمهور  و محمد طاهر ايلا را به عنوان نخست وزیر تعیین کرد.

به نقل از خبرگزاری سونا سودان، عمر البشیر، رئیس جمهور سودان با صدور دستوری عوض محمد أحمد بن عوف را به عنوان معاون اول رئیس جمهور و محمد طاهر ايلا را به عنوان نخست وزیر تعیین کرد.