رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستوری درمورد اعطای دوره های استثنایی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستوری درمورد اعطای دوره های استثنایی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی و سال استثنایی برای دانشجویان سرباز  را صادر کرد.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز دستوری شماره 69 سال 2019 مبنی بر اعطای دوره های استثنایی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و یک سال استثنایی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که از تمام فرصت ها استفاده شدند و یک سال اضافی برای دانشجویان مقطع فوق‌لیسانس و دانشجویانمقطع دکترا و ارائه تسهیلات اضافی برای دانشجویان سرباز را صادر کرد.