تاکید چک بر ادامه به ارائه کمک های انسانی به سوریه 

پراگ-سانا

وزارت خارجه چک تاکید کرد که چک به ارائه کمک های بشردوستانه به منظور اجرای طرح های توسعه ای و انسانی و بازسازی این کشور ادامه خواهد داد

وزارت خارجه چک در بیانیه ای که امروز منتشر کرده است:  ارزش کمک ها در سال های 2016 تا 2019، بالغ بر 195 میلیون کرون چک، (6.8 میلیون دلار) است.

این وزارت حمایت کامل از ماموریت نماینده جدید سازمان ملل متحد در سوریه، گیر پدرسن، را با هدف پایان دادن به بحران در این کشور ابراز نمود.