انهدام مقرات تروریست ها و استحکامات آنها در ریف شمالی حماه

حماه-سانا

یگان های ارتش عربی سوریه ضربات سهمگین به گروه های تروریستی حاضر در  ریف شمالی حماه  وارد کردند باعث به انهدام مقرات و استحکامات آنها شد.

خبرنگار سانا در حماه خبر داد: یکی از یگان های ارتش حاضر در اطراف شهرک الحاکوره ضربات توپخانه ای به محور تحرک تروریست های “حزب ترکستانی” در شهرک خربه الناقوس در ریف شمالی حماه وارد کرد.

خبرنگار سانا اشاره کرد: این ضربات موجب انهدام تعدادی از مقرات تروریست ها و قتل و زخمی شدن شماری از آنها شد.

خبرنگار یادکرد: واحدی از ارتش تلاش یک گروه تروریستی را برای نفوذ به اطراف تل هواش به سمت نقاط نظامی در ریف شمالی حماه ناکام گذاشت و دو نفر از آنها را به هلاکت رساند.

راما