عملیات توپخانه ای ارتش عربی سوریه علیه محاور و تحرکات تروریست ها در اطراف روستای الاربعین در ریف شمالی حماه

حماه-سانا

ارتش عربی سوریه در راستای پاسخ به نقض های مکرر توافق منطقه کاهش تنش از سوی تروریست ها، ضربات سهمگین به تحرکات گروه های تروریستی و محاور نفوذ آنها به سمت نقاط نظامی و روستای امن در ریف شمالی حماه، وارد کرد.

واحد های ارتش عربی سوریه به تجاوزات تروریست ها به تعدادی از مواضع نظامی حامی شهرک های آمن در اطراف روستای الاربعین در ریف شمالی حماه، پاسخ داد و ضربات سهمگینی به تروریست ها وارد کردند.

خبرنگار افزود: این ضربات باعث به هلاکت تعدادی از تروریست ها و زخمی شدن دیگران و انهدام تسلیحات وابسته به آنها شد.

راما