ارتش عملیات دقیق ضد محاور تحرک ونفوذ تروریست ها در ریف شمالی حماه انجام می دهد

حماه-سانا

خبرنگار سانا اعلام کرد: یگان های از ارتش عربی سوریه عملیات دقیق علیه محاور تحرک ونفوذ تروریست ها به سوی نقاط نظامی ارتش حاضر در اطراف شهرک حصرایا در ریف شمالی حماه را انجام داد.

خبرنگار سانا گفت: یگان های ارتش عربی سوریه تلاش های تروریست ها را برای نفوذ از منطقه “وادی الدورات” به سوی نقاط نظامی در اطراف محور اللطامنه در ریف شمالی حماه ناکام گذاشت.

خبرنگار سانا اضافه داد: این عملیات باعث ورود خسارات به عناصر تروریستی شد.

راما