بررسی روابط سوریه و لبنان در دیدار سفیر کشورمان در بیروت با رئیس پیشین لبنان

بيروت – سانا

رئیس پیشین لبنان اميل لحود امروز در دیدار با علی عبد الكريم سفیر کشورمان در بیروت به بررسی روابط بین دو کشور برادر سوریه و لبنان پرداخت.

آخرین تحولات منطقه ای در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس پیشین لبنان نیز در دیدار با محمد مهدی شريعتمدار رایزن فرهنگی ایران در لبنان روابط بین لبنان و ایران را مورد مطرح و بررسی قرار داد.