آغاز به کار مجدد 12 واحد تولید نان در درعا

درعا – سانا

چهار واحد تولید نان در جاسم، نوی، بصری الشام و خربه غزاله و هشت واحد تولید نان در داعل، طفس، المزیریب، انخل، الحاره، نمرر، الطیبه و درعا البلد فعالیت تولیدی خود را از سرگرفته اند.

مدیر شعبه درعا مؤسسه عمومی تولید نان به خبرنگار سانا خاطر نشان کرد: اهالی شهرک تسیل واقع در ریف درعا هزینه های انتقال یک نانوایی به منطقه المجمع الاستهلاکی را برعهده داشتند.

وی ادامه داد: مرمت و نوسازی واحد تولید نان مخیم درعا و مجهز کردن واحد تولید نان العباسیین در درعا البلد و نصب یک خط تولید جدیدی در واحد تولید نان الصنمین در دستور کار مؤسسه عمومی تولید نان قرار دارد.